Rally F1

Pór

Velmi raný produktivní hybrid. Odolný vybíhání do květu. Dlouhá konzumní část bez „cibule“. Snadné čistění.

Vegetační doba od výsadby (dny): 
78
Délka konzumní části (cm): 
35–40
ColourLeafCZ: 
tmavě zelená
Odolnost mrazu: 
malá
Období sklizně: 
VI–IX
IR: 
Pa /
Pp