Times

Salát

Salát ledový

Celoroční polní pěstování. Výsadba: březen–srpen. Výborná vnitřní struktura. Krátký košťál.

HR: 
Bl:16-36EU /
Nr:0