Půda: Pro pěstování brokolice jsou vhodné všechny půdy v dobré kondici, s dostatečně vysokým pH (min 6). 
Výživa: N - 250 kg N/ha (včetně půdní zásoby) + 50 kg N 6 týdnů po výsadbě.
P - 75 kg P2O5/ha v dobrých podmínkách. K - 250 kg K2O/ha. Mg - 100 kg MgO/ha.

Osivo: HTS 3-6 g, 1 g = 150-350 semen 

Předpěstování sadby: Pro ranou sklizeň ve vytápěném skleníku. Teplota klíčení 18°C, minimální teplota po vzejití 12°C. Při podzimním pěstování může být snížena hustota rostlin, aby se zabránilo napadení houbovými a bakteriálními chorobami, na 60 x 45 až 60 x 50 cm, to jest 37.000 resp. 33.000 rostlin/ha. 

Sklizeň: Doba sklizně trvá asi 1-3 týdny. Růžice se řežou ručně na ±18 cm délky a ±300 g hmotnosti. Boční výhony, které se vyvíjejí až po sklizni hlavní růžice (±50 g), mohou být též sklízeny a po několika baleny do svazků. Pro uchování dobré kvality je nutno růžice co nejdříve po sklizni zchladit.

TERMÍNY PĚSTOVÁNÍ

  • Výsev
  • Výsadba
  • Sklizeň

Polní zelenina

    Polní zelenina