Ploše kulovité uniformní bulvy. Odrůda vhodná pro pěstování po celou sezónu i ve ztížených podmínkách. Odolná vůči stresu. Krátké, velmi vzpřímené zdravé olistění. Snadná sklizeň díky dlouhému tenkému hypokotylu. Dlouhé okno sklizně. Vhodné pro vysokou hustotu výsadby. CMS hybrid. HR Foc.

Vegetační doba od výsadby (dny)
67
Barva
bílá
CMS zavedená fúzí protoplastů
Ano
HR
Foc