Půda: Má být hluboce propracovaná s dobrou zásobou živin, které jsou přijatelné po celou vegetační dobu. Zejména důležitá je zásoba hořčíku, která má být minimálně 100 kg/ha. Snáší vyšší obsah solí v půdě i pěstování v půdě čerstvě propařené. 

Výživa: N - 100-125 kg N/ha (včetně půdní zásoby) + 50 kg N na přihnojení.
P - 100 kg P2O5/ha. K - 200 kg K2O/ha. 
Osivo: HTS 3-5 g, 1 g = 200-300 semen. 

Předpěstování: V závislosti na ročním období trvá předpěstování sadby v zimě 60 - 65 dní, později na jaře se zkracuje až na 30 dní. Přisvětlováním je možno zkrátit dobu předpěstování a omezit náchlynost k vyslepnutí. Výsev do sadbovačů (minisadba). Pro dosažení ranějších sklizní se osvědčují lisované balíčky větších rozměrů (4 x 4cm ...). Ke snížení procenta vysleplých rostlin je nutné zajistit dostatečnou teplotu při klíčení osiva. 

Přímý výsev: Používá se u brukve na průmyslové zpracování. Odrůda Kossak F1 se vysévá 1.4. - 30.5. a jednotí na konečných 50 x 35 cm, tj. 57.000 rostlin/ha. Odrůdy s menší bulvou jako Kordial F1 se sejí většinou 15.6. - 15.7. a jednotí na konečných 50 x 20 cm = 100.000 rostlin/ha. 

Pěstování: Důležitou podmínkou úspěchu je pravidelné a dostatečné zásobení vodou a živinami. Brukev vyžaduje mnoho vody zejména v období tvorby bulev od průměru 5 cm do doby asi týden před sklizní. V této době je třeba dodávat velké množství vody, zejména za vyšších teplot. Jinak dochází ke stagnaci růstu a po obnovení zálivky k velkým ztrátám popraskáním bulev. Při zvýšené zálivce je též nutné zvýšit dodávku živin, hlavně dusíku, neboť jeho nedostatek způsobený vyplavením má za následek příliš krátké listy a horší chuť. Po sklizni bulev s listy je třeba zajistit rychlé zchlazení, neboť jinak listy velice rychle vadnou.

TERMÍNY PĚSTOVÁNÍ

  • Výsev
  • Sklizeň

Polní zelenina

    Polní zelenina