Pro pěstování hlávkové čekanky jsou vhodné všechny typy půd v dobré kondici kromě půd přehnojených. Předpěstování sadby - pelety: optimální teplota klíčení 23-25°C - udržovat 2 dny relativní vlhkost min 95%. Následně udržovat teplotu mezi 18-25°C a nedovolit vyschnutí substrátu. Rostliny před výsadbou neotužovat z důvodu snížení rizika vybíhání do květu. K dosažení tmavě červené barvy a dobře utvářených hlávek je nutný rozdíl mezi denní a noční teplotou 8-10°C. Noční teploty se smí pohybovat v rozmezí 8-15°C. Optimální denní teplota je okolo 25°C. Teploty pod 8°C mohou způsobit zastavení růstu a vývoje. Je třeba vyloučit i další stresové situace během vegetace, které mohou být příčinou vybíhání - např. vysoké teploty, nedostatek vláhy. 

Osivo: HTS 1,1-1,5 g, 1 g = 660-900 semen. 

Výživa: N - 150 - 200 kg N/ha (včetně půdní zásoby) 50 % před výsadbou, 
zbytek ve dvou dávkách na list. P - 100 - 125 kg P2O5/ha. K - 100 - 150 kg K2O/ha.
Ca - musí být dostatečně přístupný.