PĚSTITELSKÉ INFORMACE

Základní pěstitelské informace jsou téměř shodné s celerem bulvovým. Odrůdy pro sklizeň řapíků se liší kratší vegetační dobou. Výsadbu je nutno provést do hustšího sponu, aby řapíky byly pěkně vzpřímené a co nejvíce vybělené. Pro ranou sklizeň 30 x 30 cm,  4 řádky na 1,50 m záhon. Pro podzimní pěstování 30 x 35 cm,  neboť je větší nebezpečí výskytu septoriózy.