Veliké cibule s pevnou žlutohnědou slupkou. Silný kořenový systém. Oblíbená na loupání.

Ranost
7,0
Pevnost
9
Kvalita slupky
7
Odolnost prorůstání
8
Výnos
120
Obsah sušiny (%)
9,2
Odolnost kvetení
+/–
Barva
žlutá
IR
Foc / Pt