Polopozdní hybrid Rijnsburského typu. Výnosná odrůda i v sušších letech. Pevné cibule s velmi pevnou slupkou. Silný kořenový systém. Doporučena pro velmi dlouhé skladování.

Ranost ve dnech
150
Pevnost
8
Kvalita slupky
7
Odolnost prorůstání
7
Výnos
107
Palčivost
3,2
Obsah sušiny (%)
10,7
Barva
žlutá
IR
Pt