Výnosná odrůda i v sušších letech. Pevné cibule s velmi pevnou slupkou. Silný kořenový systém. Doporučena pro velmi dlouhé skladování.

Výnos
107
Odolnost prorůstání
7
Kvalita slupky
7
Obsah sušiny (%)
10,7
Barva
žlutá
Pevnost
8
Ranost ve dnech
150
Palčivost
3,2
IR
Pt