Pevné kulaté cibule. Pro dlouhodobé skladování. Vysoce rezistentní plísni cibulové (HR: Pd)

Ranost ve dnech
162
Pevnost
8
Kvalita slupky
7
Odolnost prorůstání
7
Výnos
101
Palčivost
3,3
Obsah sušiny (%)
11,0
Barva
žlutá
HR
Pd
IR
Pt