Pozdní Rijnsburský hybrid nové generace. Silný kořenový systém. Vysoký výnosový potenciál. Tmavě žluté, pevné cibule s velmi dobrou slupkou. Doporučen pro velmi dlouhé skladování.

Ranost ve dnech
165
Pevnost
7
Kvalita slupky
5
Odolnost prorůstání
7
Výnos
110
Palčivost
3,0
Obsah sušiny (%)
10,3
Barva
žlutá