Silný kořenový systém. Vysoký výnosový potenciál. Tmavě žluté, pevné cibule s velmi dobrou slupkou. Doporučen pro velmi dlouhé skladování.

Výnos
110
Odolnost prorůstání
7
Kvalita slupky
5
Obsah sušiny (%)
10,3
Barva
žlutá
Pevnost
7
Ranost ve dnech
165
Palčivost
3,0