Tako odrůda je kombinací ranosti a výnosu. Silný kořenový systém. Výnosná i v sušších lokalitách. Kulaté cibule hnědé barvy.

Ranost ve dnech
145
Pevnost
8
Kvalita slupky
6
Odolnost prorůstání
6
Výnos
110
Palčivost
2,9
Obsah sušiny (%)
10,0
Barva
žlutá
IR
Pt