Tako odrůda je kombinací ranosti a výnosu. Silný kořenový systém. Výnosná i v sušších lokalitách. Kulaté cibule hnědé barvy.

Výnos
110
Odolnost prorůstání
6
Kvalita slupky
6
Obsah sušiny (%)
10,0
Barva
žlutá
Pevnost
8
Ranost ve dnech
145
Palčivost
2,9
IR
Pt