Cibule protáhlého „torpédovitého“ tvaru. Žlutohnědá barva. Ceněna kuchaři pro vysoký podíl „kroužků“ stejného průměru.

Výnos
95
Odolnost prorůstání
5
Odolnost kvetení
+
Kvalita slupky
5
Obsah sušiny (%)
11,6
Barva
žlutá
Pevnost
8
Ranost
6,0
IR
Pt