Silný kořenový systém. Velké cibule s kvalitní slupkou. Velmi odolná suchu.

Ranost
6,5
Pevnost
9
Kvalita slupky
7
Odolnost prorůstání
7
Výnos
124
Obsah sušiny (%)
8,6
Odolnost kvetení
Barva
žlutá
IR
Foc / Pt