Produktivní odrůda Amerického a Španělského typu. Silný kořenový systém. Velké cibule s kvalitní slupkou. Vhodná pro dlouhé skladování. Velmi odolná suchu.

Výnos
124
Odolnost prorůstání
7
Odolnost kvetení
Kvalita slupky
7
Obsah sušiny (%)
8,6
Barva
žlutá
Pevnost
9
Ranost
6,5
IR
Foc / Pt