Odrůda typu „sladké cibule“. V našich oblastech velmi raná. Výnosná se silným kořenovým systémem. Méně pálivé velké kulaté cibule. Nevhodná pro delší skladování. Určena pro velmi rané ruční sklizně.

Ranost
8,9
Pevnost
6
Kvalita slupky
-
Odolnost prorůstání
Výnos
130
Obsah sušiny (%)
6,9
Odolnost kvetení
+
Barva
žlutá
IR
Foc / Pt