Pozdní hybrid Španělského typu v segmentu Crockett F1. Silný kořenový systém. Velmi uniformní, kulaté cibule s pevnou hnědou slupkou. Pro velmi dlouhé skladování.

Ranost
5,7
Pevnost
7
Kvalita slupky
8
Odolnost prorůstání
8
Výnos
132
Obsah sušiny (%)
-
Odolnost kvetení
+/–
Barva
žlutá
IR
Foc / Pt