Hybridní odrůda Amerického typu vysoce rezistentní plísni cibulové. Uniformní hnědé cibule s pevnou slupkou. Dává stabilní výnosy i mimo roky s vysokým výskytem plísně cibulové. Pro dlouhodobé skladování.

Výnos
100
Odolnost prorůstání
6
Odolnost kvetení
+/–
Kvalita slupky
6
Obsah sušiny (%)
11,1
Barva
žlutá
Ranost
7,4
HR
Pd
IR
Pt