Hybridní odrůda Amerického typu vysoce rezistentní plísni cibulové. Uniformní hnědé cibule s pevnou slupkou. Dává stabilní výnosy i mimo roky s vysokým výskytem plísně cibulové. Pro dlouhodobé skladování.

Ranost
7,4
Pevnost
8
Kvalita slupky
6
Odolnost prorůstání
6
Výnos
100
Obsah sušiny (%)
11,1
Odolnost kvetení
+/–
Barva
žlutá
HR
Pd
IR
Pt