Raná odrůda červené cibule. Cibule kulaté velmi tmavě červené barvy. Silný kořenový systém a olistění. Vysoká odolnost kvetení.

Výnos
110
Odolnost prorůstání
8
Odolnost kvetení
+
Kvalita slupky
8
Obsah sušiny (%)
10,3
Barva
červená
Pevnost
8
Ranost
7,5
IR
Pt