Červený hybrid Rijnsburského a Italského typu. Velmi výnosný. Tmavě červená barva. Cibule kulovitého tvaru.

Ranost
6,5
Pevnost
7
Kvalita slupky
7
Odolnost prorůstání
6
Výnos
105
Obsah sušiny (%)
11,4
Odolnost kvetení
+
Barva
červená
IR
Pt