Silný kořenový systém. Vysoký výnos a dobrá skladovatelnost.

Ranost
7,0
Pevnost
8
Kvalita slupky
6
Odolnost prorůstání
7
Výnos
130
Obsah sušiny (%)
9,1
Odolnost kvetení
+/–
Barva
žlutá
IR
Foc / Pt