Výnosná odrůda Amerického a Španělského typu. Silný kořenový systém. Vysoký výnos a dobrá skladovatelnost. V suchých letech patří k nejvýnosnějším odrůdám.

Výnos
130
Odolnost prorůstání
7
Odolnost kvetení
+/–
Kvalita slupky
6
Obsah sušiny (%)
9,1
Barva
žlutá
Pevnost
8
Ranost
7,0
IR
Foc / Pt