Půda: Musí být propustná a dostatečně strukturní s dobrou zásobou živin. Min pH 5,5. 

Výživa: N - 100 kg N/ha (včetně půdní zásoby).
P - 100 kg P2O5/ha. K - 200 kg K2O/ha. 

Osivo: HTS 4 - 5 g, 1 g = 200 - 250 semen.

Balení: 250.000 semen = výsevní jednotka. 

Výsev: Co nejdříve na jaře do dostatečně ulehlé půdy do záhonů šíře 1,5 m buď 5 jednořádků, nebo 4 dvojřádky.
Vyséváme 3-4 jednotky/ha = 750.000-1.000.000 semen/ha podle úrovně předseťové přípravy, požadované velikosti cibulí, 
kvality použitého osiva, doby a přesnosti výsevu. Hloubka výsevu ±2 cm. Lze též užít systém širších záhonů (225 cm) 
s 6 dvojřádky či 7 jednořádky. 

Kultivace: Velkou pozornost je třeba věnovat udržení dobré provzdušněné struktury půdy po celou 
vegetaci - kypření v případě tvoření škraloupu či po závlaze. U odrůd se silným kořenovým systémem (Španělského 
a Italského typu) je nutné začít se sklizní dříve (když mají rostliny měkký krček a začnou poléhat) čímž se výrazně zlepší 
kvalita slupky, a tím i skladovatelnost.

Sklizeň: Správná doba sklizně nastává, když 50 % polehlé natě odumřelo a cibule mají suchou slupku. Před nebo v průběhu 
vyorávání může být nať odstraněna 8-10 cm nad krčkem. Toto opatření usnadňuje prosychání. Cibule může 
být buď hned odvážena, nebo může být ponechána na poli k proschnutí. Počasí však musí být suché! Manipulace 
s příliš suchou cibulí má negativní vliv na kvalitu slupky (praská a svléká se). Nejlepší kvality slupky a skladovatelnosti 
lze dosáhnout včasnou sklizní s celou natí. V případě vlhkého počasí po vyorání dochází k vyššímu riziku napadení 
houbovými chorobami (Botrytis ...), což snižuje kvalitu a skladovatelnost cibule.

Skladování: Po naskladnění je nutné dosoušení chladným nebo přihřátým vzduchem (30°C) až do doby, dokud 
není cibule zcela suchá - jestliže mneme krček mezi prsty, už se nesmí svinovat. Toto trvá asi 2-3 týdny, pak 
se snižuje teplota o 0,5°C za den až na požadovanou teplotu 3°C na konci prosince. 

Co je Bejo/dGS-Precision

Bejo/dGS precision je kalibrované osivo jednotné velikosti 2,00 - 2,75 mm, klíčivost se pohybuje nad hranicí 90 %. 
Osivo má vysokou vitalitu a vyznačuje se vyrovnaným vzcházením. Takto kvalitní osivo je základem pro pěstování kvalitní 
cibule. Při použití tohoto osiva se snižuje výsevek na 750.000-900.000 semen na hektar. 

Pozor !!!

Veškeré nepřesnosti v technologii pěstování (pozdní výsev, zaplevelení, nedostatek vzduchu v půdě, špatný zdravotní stav, 
nevhodný termín sklizně, poškození při sklizni ...) mohou výrazně snížit skladovatelnost jinak velice dobře skladovatelných odrůd.