PĚSTITELSKÉ INFORMACE
Pěstuje se jak pod sklem, tak venku na poli. Osivo má HTS 4-6 g, v 1 g je 160-250 semen. Výsev 10.3. - 1.7.

Teplota klíčení 22 °C, po vzejití 15-16 °C. Nízké teploty při krátkém dni nebo příliš vysoké teploty (nad 25 °C) 
při dlouhém dni mohou vést k vybíhání do květu. Na pole se vysazuje po 15.5. do sponu 40 - 45 x 20 cm. 
Ranější výsadby nutno překrýt kvůli nebezpečí mrazů. Ze 100 m2 možno získat 150-200 kg vybělených „hlíz“.vvvvvv

Assortment Type