Půda: Raná kapusta vyžaduje lehké půdy, kapusta pro podzimní a zimní sklizeň 
by se měla pěstovat na půdách těžších. pH 6-7. Kapusta pro skladování musí 
růst pomalu a pravidelně. Pro zimní typy musí mít půda dostatečnou vodní kapacitu. 

Výživa: Obdobná jako u hlávkového zelí. 

Osivo: HTS 3-5 g, 1 g = 200-300 semen.

Zimní sklizeň v našich podmínkách lze doporučitpouze u nepřezrálých zdravých porostů do konce ledna,
pokud nehrozí mrazy pod -15°C nebo náhlé změny teplot. 

Skladování: Dlouhodobé skladování v klimatizovaných skladech do března až dubna při -0,5°C 
až -1,5°C a vysoké relativní vlhkosti. Hlávky by měly být pevné, plně vyvinuté a nepřezrálé.