Půda: Vhodné jsou téměř všechny půdy s dostatečně vysokým pH. Na rašelinných a humusem 
bohatých půdách vykazuje kapusta příliš bujný růst. 

Výživa: N - 150-200 kg N/ha (včetně půdní zásoby) + 2 x 40 kg N/ha na list.
P - 125 kg P2O5/ha. K - 250 kg K2O/ha. Mg - 50 kg MgO/ha.

Na velmi dobře zásobených půdách může být základní hnojení podstatně sníženo. 

Osivo: HTS 2,9-4,5 g, 1 g = 220-350 semen.