Kozlíček polníček

Polníček lze pěstovat na všech typech půd, vyjma zasolených. Čím lehčí půda, tím kratší vegetační doba. Výsevek 
se řídí typem odrůdy a sklizně. Při použití krátkolistých odrůd a při sklizni mladých rostlin je výsevek vyšší než 
při použití dlouholistých odrůd nebo při sklizni plně vyvinutých rostlin. U krátkolistých 300-350 semen/m² 
u dlouholistých do 300 semen/m². 

Výsev 1-2 cm hluboko v sezóně na pole do řádků 10-5 cm vzdálených, od poloviny září do konce října 
pod sklo do řádků 8-10 cm. Polníček vydrží slabé mrazy do -5°C. Optimální teplota klíčení je 15-17°C. 
Při zásobě N-min nad 100 kg/ha v zóně 0-30 cm není vhodné na těchto půdách polníček pěstovat.
Porost polníčku by měl být suchý, proto zalévat ráno aby co nejrychleji oschl. Sklizeň je velmi náročná 
na ruční práci. Sklízí se buď pouze listy nebo se vážou celé rostliny, uříznuté těsně pod povrchem 
půdy, do svazků. 

Výživa: N - 60 kg/ha. P - 40 kg P2O5/ha. K - 100 kg K2O/ha. 

Osivo: HTS 0,9-1,5 g, 1 g = 700-1.100 semen.

Číst více
Posunout se dolů