Udržitelné pěstování s vysokým výnosem, výjimečnou kvalitou produktu a - nakonec - zdravou a chutnou potravou; to vše začíná nejlepšími organickými osivy nejlepších odrůd SPRAVNĚ od ZAČÁTKU

V 90. letech minulého století bylo Bejo mezi prvními šlechtiteli, kteří učinili krok tomu, aby se organická osiva stala nedílnou součástí jeho podnikání. Jako rodinná společnost věříme a zavázali se k tomuto dlouhodobému a udržitelnému přístupu. Cítíme, že bychom měli s přírodními zdroji zacházet opatrně, pro sebe i pro budoucí generace.

Být zároveň konvenčním a organickým šlechtitelem je úžasné vzájemné propojení a obohacení. Na jedné straně přináší ekologická produkce inspiraci a nové nápady pro konvenční výrobu. Na druhé straně můžeme naše ekologické podnikání stavět na znalostech, zkušenostech a infrastruktuře, které jsme vybudovali v minulém století. Ve šlechtění pro organická osiva Bejo využívá naší široké genetické základny a nejnovějších technologií. Organické šlechtění nám umožňuje vyvíjet odrůdy s vysokou výnosností a se zlepšenou odolností, produkovat vysoce kvalitní semena a podporovat inovace.

S našimi organickými semeny přispíváme k udržitelnému dodavatelskému řetězci zdravých a chutných potravin, SPRÁVNĚ od ZAČÁTKU

Prostřednictvím našeho organického programu poskytujeme

  • Rozsáhlé znalosti a zkušenosti v organickém pěstování
  • Neustále se rozšiřující sortiment v současné době 40 plodin a 192 odrůd
  • Osivo nejvyšší kvality vhodné pro místní podmínky a požadavky
  • Unikátní bílý povlak pro snadné setí

Naše organické aktivity

  • Vývoj nových odrůd
  • Provádění polních pokusů s organickými pěstiteli po celém světě
  • Objevování inovativních kultivačních postupů
  • Zkoumání nových metod ošetření semen a povlaků
  • Příspěvek k vědeckým institucím, vládám a průmyslovým sdružením a jejich účast na formování budoucnosti organických látek