Půda: Hluboké kypré půdy s dobrou strukturou. Lehké písčité půdy s obsahem humusu 2-3 % 
pro svazkovou a ranou mrkev. Pro mrkev pozdní a zejména skladovatelnou jsou vhodnější půdy hlinité. 

Výživa: N - 80 kg N/ha (včetně zásoby v půdě). P - 150 kg P2O5/ha při normální zásobě fosforu v půdě.
K - 200 kg K2O/ha. Organické hnojení hnojem se nedoporučuje. V Nizozemí je obvykle aplikováno 
1.000-1.400 kg/ha kombinovaného hnojiva N-P-K = 6-18-28. 

Osivo: HTS 0,7-1,5 g, 1 g = 700-1.400 semen

Výsev: Termín výsevu se řídí použitím mrkve a požadovanou dobou sklizně. Co nejdříve na jaře 
se vysévají odrůdy rané pro nejranější sklizeň a také odrůdy velmi pozdní - průmyslové. Odrůdy 
pro podzimní sklizeň a pro skladování se vysévají s ohledem na jejich ranost tak, aby v době 
požadované sklizně kořeny nebyly přezrálé. 

Systém výsevu: Převážně se používá výsev přesně secími pneumatickými stroji do hrůbků 75 cm vzdálených.
Na každém hrůbku jsou vysety jedno – trojřádky nebo je užit páskový výsev. V případě výsevu svazkové mrkve 
a výsevu na lehkých písčitých půdách je vhodnější vysévat do hluboko zpracovaných záhonů, čímž se sníží 
nebezpečí zaschnutí vzcházející mrkve a vyloučí se riziko odplavení zeminy od kořenových hlav. Použitím 
peletovaného osiva lze docílit přesnějšího rozmístění semen a tím vyrovnanějšího vývoje rostlin, což se projeví 
vyšší výtěžností a produktivitou práce, hlavně u pěstování na svazky. 

Skladování: Nemytou mrkev lze skladovat 120-180 dní při 0-1°C a 95-98 % relativní vlhkosti. Pozor na vysoký obsah 
CO2 ve sklad, jež může vést k rychlé ztrátě kvality skladovaných kořenů (černání) po vyprání. Přezrálé kořeny 
se nehodí ke skladování. Je třeba zajistit, aby kořeny byly zdravé, co nejméně poškozené a nebyly sklízeny za deště. 
Nejlépe se skladuje mrkev, která prodělala pravidelný růst během celé vegetace (výživa, závlaha) a je plně vyzrálá.