Raný partenokarpický hybrid bujného vzrůstu. Plody jemně ostnité válcovité tmavě zelené. Poměr délky k šířce plodů je 3,1 : 1. Dobře obrůstá i v druhé polovině vegetace. Vegetační doba cca 62 dní od výsevu do sklizně.

Ranost ve dnech
62
Poměr délky k šířce plodů
3,1:1
HR
Ccu / Px
IR
CMV / CVYV