Poloraná, partenokarpická odrůda. Plody jsou hrubě ostnité. Tmavě zelené plody pevné struktury. Poměr délky a šířky je 3,1 : 1. Vhodná ke konzervování a kvašení. Rychlá regenerace a zdravotní stav do konce období sklizně. Vegetační doba cca 74 dní od výsevu do sklizně.

Ranost ve dnech
74
Poměr délky k šířce plodů
3,1:1
HR
Ccu
IR
Cca / CMV / CVYV / Px