Výsev či výsadba na pole pokud nehrozí mrazy. Hloubka výsevu 1 cm. Spon 
u horizontálního způsobu pěstování 150 x 40 cm, u vertikálního vedení 
80-100 x 30-40 cm. Důležité je pravidelné zásobení vodou, aby 
se zabránilo deformacím plodů. Vlhkost půdy by neměla klesnout 
pod 75 % polní kapacity. Plody lze skladovat asi 2 týdny při 8-10 °C 
a 90-95 % relativní vlhkosti vzduchu.

Výživa: N - 200 kg N/ha v několika dávkách.

P - 150 kg P2O5/ha.

K - 280 kg K2O/ha - nepoužívat chloridovou formu, okurky jsou citlivé na chlór!

Mg - 80 kg MgO/ha + 60 t hnoje /ha na podzim.

 

Osivo: HTS 25-30 g, 1 g = 33-40 semen.

Assortment Type