Organický sortiment

Bejo rozšiřuje řadu organicky produkovaných osiv. V současné době nabízíme našim pěstitelům zhruba 150 odrůd zeleniny. Jediná ošetření, jimiž bylo toto osivo po sklizni vystaveno, jsou fyzikální a/nebo organická ošetření.