ORGANICKÝ SORTIMENT

BEJO ROZŠIŘUJE ŘADU ORGANICKY PRODUKOVANÝCH OSIV. V SOUČASNÉ DOBĚ NABÍZÍME NAŠIM PĚSTITELŮM ZHRUBA 150 ODRŮD ZELENINY. JEDINÁ OŠETŘENÍ, JIMIŽ BYLO TOTO OSIVO PO SKLIZNI VYSTAVENO, JSOU FYZIKÁLNÍ A/NEBO ORGANICKÁ OŠETŘENÍ.