Halflange - Eagle

Petržel kořenová

Pro přímý konzum i průmyslové zpracování. Delší bílé kořeny. Vegetační doba cca 153 dní od výsevu do sklizně. Méně trpí hnilobami kořenů.

Ranost ve dnech: 
153