Půda: Nejvhodnější jsou půdy lehké, dostatečně humózní s pH nejméně 5,8. 
Na půdách těžších roste také dobře, ale sklizeň se stává neúnosně obtížnou, 
zejména na podzim a v zimě. 

Výživa: N - 80-150 kg/ha před výsadbou + 50 kg 4 - 5 týdnů 
po výsadbě; vyšší dávky platí pro odrůdy s delší vegetační dobou.
P - 75 kg P2O5/ha. K - 200-250 kg K2O/ha. 

Osivo: HTS 2,8-3,5 g, 1 g = 280-360 semen. 

TERMÍNY PĚSTOVÁNÍ

  • Sklizeň

Polní zelenina

    Polní zelenina