Raný hybrid ředkvičky. Kulovité zářivě červené bulvičky. Vysoká odolnost vybíhání do květu. Odolný vyšeptávání a praskání bulviček. Zdravé vzpřímené listy.

IR
For