Pro pěstování řepy vyhovují nejlépe humózní hlinité půdy s dobrou strukturou. 

Výživa: N - 200 kg N/ha v dělených dávkách (včetně půdní zásoby).
P - 75 kg P2O5. K - 250 kg K2O (není citlivá na chlór). 

Osivo: Kvalita Bejo Precision zaručuje klíčivost min. 90 %. Semeno (klubíčko) 
obsahuje v průměru 1,2 - 2,2 klíčku dle kalibrace. 1.000 klubíček = 11-20 g, 1 g = 50-90 klubíček. 
Při přesném výsevu není třeba jednotit.