Red Light F1

Sazečka cibule

Quality Inside

Ranost: 
11,7
Barva kořene: 
červená
Kvalita slupky: 
5
Odolnost kvetení: 
++
Výnos: 
95
Skladovatelnost : 
3
IR: 
Pt
Obsah sušiny (%): 
13,3
Palčivost: 
4,2