Sortiment

Zde najdete náš sortiment odrůd zeleniny. Tyto odrůdy máme k dispozici v různých produkčních formách vyráběných buď konvenčním způsobem, nebo jako osivo chemicky neošetřené. Kromě toho máme řadu organicky produkovaných odrůd. Všechny informace k těmto odrůdám najdete pod odkazem 'ORGANICKÝ SORTIMENT'.

Objednávky

Objednávky prosím předkládejte včas s jasně vyjádřenou plodinou, odrůdou a produkční formou, kterou požadujete. Již dodané osivo nelze vracet.

Upozornění

Všechny pěstitelské informace a doporučení uvedená v tomto katalogu je třeba přizpůsobit aktuálním místním platným předpisům a konkrétním podmínkám u každého pěstitele.