Špenát je vhodné pěstovat na středních živinami dobře zásobených půdách s vyšším obsahem vápníku a humusu. pH vyšší než 6,0-6,5. 

Výživa: N - 240 kg/ha - 1/4 N min. při výsevu do 15.5.,
190 kg/ha - 1/4 N min. při výsevu po 15.5.
P - 70-80 kg P2O5/ha. K - 200-350 kg K2O/ha 
špenát není citlivý na chlór. Mg - 100 kg/ha.

Pokud klesnou teploty pod 5°C během klíčení, je nebezpečí vybíhání do květu. 

Osivo: HTS 9-11 g, 1g = 100 semen. 

Výsevek: 10-12 mil. semen pro přímý konzum, 3 mil. pro průmyslové zpracování.