Technologie pěstování je stejná jako u bílého zelí, avšak je třeba vzít v úvahu, že červené zelí 
podstatně hůře reaguje na stresové situace (horko, sucho, nedostatek živin…) než bílé zelí. 

Tvorba hlávek se poté opožďuje a vegetační doba se výrazně prodlužuje. Proto je vhodné, 
zvláště pozdní odrůdy nesázet příliš pozdě a zajistit jim i během léta dostatečné zásobení 
vodou a živinami.