Výživa: N – 150 kg/ha základní dávka + 50 kg/ha přihnojení.

P – 175 - 200 kg P2O5/ha.

K – 275 - 300 kg K2O/ha.

Osivo: HTS 3-5 g, 1 g = 200-330 semen.

Výsev na pole: od 15.VII. do 5.VIII. - sklizeň IX - X, 95.000 rostlin/ha.

Předpěstování sadby: ve skleníku od 15.IV do konce VII - 1. týden min. 20°C, 
od 2. týdne min. 16°C, z důvodu zabránění vybíhání do květu.

Výsadba: 15.V.- konec VIII, spon 35 x 30 cm, sklizeň 15.VI.- X.

Assortment Type