Půda: Vyžaduje dobré humózní půdy s dobrou vodní kapacitou, pH 6-6,5. Vyloučit půdy kyselé. 

Výživa: N - 150 kg/ha (včetně půdní zásoby). P - 70 kg P2O5/ha. K - 150-200 kg K2O/ha. 

Osivo: HTS 3-5 g, 1 g = 200-330 semen.

Výsev a výsadba: Pekingské zelí je možno pěstovat téměř po celý rok, za předpokladu, 
že zvolíme správnou odrůdu a dodržíme některé rozhodující podmínky pěstování. Mezi 
ty nejdůležitější patří teplé předpěstování (dostatečně vysoké teploty v raných stadiích růstu) 
a vyloučení jakýchkoliv stresových situací, jestliže chceme pekingské zelí pěstovat 
v podmínkách dlouhého dne. Nedodržení těchto podmínek má za následek vybíhání do květu. 

Spon: Rané 50 x 35 cm = 57.000 rostlin/ha, letní a podzimní 50 x 40 cm = 50.000 rostlin/ha. Na kvalitních půdách 
je možno pro dosažení menších hlávek (0,7-1,5 kg) užít spon 50 x 20 cm = 100.000 rostlin/ha. Při tomto sponu 
je však nutná důsledná ochrana proti listovým chorobám a vyvážené zásobování vodou a živinami. 

Přímý výsev: Doporučen pouze v pozdních jarních a letních měsících, kdy je více světla 
a nehrozí nebezpečí nachladnutí rostlin, 50 x 10 cm, po vzejití vyjednotit. Nejpozdější termín výsevu je okolo 20.července.

Předpěstování sadby: V balíčcích, teplota 20°C v průběhu celého předpěstování. Dosáhnout 8-10 pravých listů. Neotužovat sadbu! 

Sklizeň: Zelí je vhodné ke sklizni, když jsou hlávky dostatečně zavinuté a pevné. Přezrálé hlávky 
se vyznačují žlutým zbarvením na vrcholu. Zelí pro skladování se sklízí nepřezrálé s více obalovými listy.